Zakres usług

Adwokat Kraków – zakres usług

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu:

  • prawa rodzinnego;
  • prawa cywilnego;
  • prawa pracy;
  • udziela porad prawnych;
  • zapewnia profesjonalne zastępstwo adwokackie w każdym stadium procesu sądowego, przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym;
  • reprezentuje interesy Klientów w negocjacjach przedprocesowych (m.in. sporządza listy adwokackie, wezwania do zapłaty, itp) oraz w toku procesu;
  • sporządza pisma procesowe, bądź ich projekty (pozwy, odpowiedzi na pozew, sprzeciwy, zarzuty od nakazów zapłaty, apelacje, kasacje i inne), prośby, skargi, wnioski, podania, zawiadomienia do różnych instytucji;
  • redaguje opinie prawne, projekty umów i ugód;
  • oferuje też pomoc dla osób przebywających za granicą bez obowiązku osobistego stawiennictwa w kancelarii, sprawy są załatwiane na podstawie umowy zlecenia i pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi