Rozwód i separacja

Adwokat Kraków – rozwód i separacja

Decyzja o zakończeniu małżeństwa nigdy nie należy do łatwych, nie można działać pochopnie, należy rozważyć wszystkie argumenty za i przeciw. Emocje są tu złym doradcą.

Jeśli zostały wykorzystane bezskutecznie wszystkie możliwości i nie ma żadnych szans na uratowanie małżeństwa, podejmując decyzję o rozwodzie dobrze się należy przygotować.

Należy zastanowić się jakie są przyczyny i czy nastąpił zupełny i trwały rozpad małżeństwa?

Trzeba podjąć decyzję czy rozwód ma być bez orzekania o, czy też nie. Ma to wpływ na długość postępowania rozwodowego i jego zakres. Należy pamiętaj też, że aby wykazać winę współmałżonka są potrzebne dowody.

Przed podjęciem decyzji proponowałabym udać się po poradę prawną do adwokata.

Zarówno na etapie porady prawnej jak i dalszej współpracy z klientem bardzo uważnie staram się wczuć w sytuację i przedstawić obiektywną ocenę sytuacji przedstawiaj przez klienta, co często jest źle przyjmowane.

Ale w każdym postępowaniu sądowym są dwie strony i każda z nich ma własną wizję rozkładu pożycia małżeńskiego. Dlatego już na wstępnym etapie staram się przedstawić swoją opinię na temat omawianego przypadku.

Jeśli klient lub klientka zleci mi przeprowadzenie postępowania sądowego będę służyć jej lub jemu pomocą przez cały okres trwania sprawy rozwodowej; zawsze znajdą u mnie czas i zrozumienie dla swoich wahań i przemyśleń.

W mojej Kancelarii wiem jak delikatną materią są sprawy o rozwód lub separację, dlatego powierzając mnie prowadzenie swojej sprawy można liczyć na wsparcie, zrozumienie i opiekę od pierwszego spotkania do ostatecznego zakończenia postępowania.