Prawo rodzinne

Adwokat Kraków – prawo rodzinne

Specjalizuję się w prawie rodzinnym w zakresie spraw takich jak:

  • rozwód
  • separacja
  • uregulowanie kontaktów między rodzicami a dziećmi i egzekucja tych kontaktów
  • określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej – plan wychowawczy
  • władza rodzicielska – w tym ograniczenie, pozbawienie i zawieszenie władzy rodzicielskiej
  • alimenty – w tym egzekucja zasądzonych alimentów
  • podział majątku dorobkowego
  • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
  • konkubinat
  • uznanie wyroków rozwodowych zagranicznych

Jak każdy adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym jestem w stanie zapewnić kompleksowe doradztwo oraz pomoc prawną w całym spektrum problematyki prawa rodzinnego.