Kontakty między rodzicami a dziećmi

Adwokat Kraków – kontakty między rodzicami a dziećmi

Jeśli strony w postępowaniu o rozwód przestawią Sądowi pisemne oświadczenie, że zgodnie ustalają kontakty z małoletnim dzieckiem Sąd w wyroku rozwodowym nie orzeka o kontaktach z małoletnim dzieckiem.

Jeśli jednak byli współmałżonkowie po rozwodzie nie będą mogli dojść do porozumienia co do wykonywania tych kontaktów z dobrem dziecka spór należy rozwiązać wnosząc wniosek do Sądu Rejonowego Wydział III Rodzinny i Nieletnich właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka o ustalenie kontaktów.

Jeśli byli partnerzy nie będący małżeństwem chcą ustalenia kontaktów z małoletnim dzieckiem należy wnieść wniosek do Sądu jak wyżej.

jako adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym jestem w stanie zapewnić kompleksowe doradztwo oraz pomoc prawną w całym spektrum problematyki prawa rodzinnego.