Alimenty

Adwokat Kraków – alimenty

Alimenty przysługują:

  • małoletnim dzieciom
  • osobom dorosłym pozostającym w niedostatku ten obowiązek spoczywa w pierwszym rzędzie obowiązek ten obciąża krewnych w linii prostej /rodzice, dzieci, dziadkowie, współmałżonkowie i rodzeństwo /; w przypadku byłego współmałżonka w zależności od treści wyroku rozwodowego obowiązek alimentacyjny wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych współmałżonka/ ;
  • w przypadku separacji współmałżonek ma obowiązek przyczyniać się Do dostarczania środków utrzymania tak jak w przypadku rozwodu.

Jak każdy adwokat specjalizujący sie w prawie rodzinnym jestem w stanie zapewnić kompleksowe doradztwo oraz pomoc prawną w całym spektrum problematyki prawa rodzinnego.